BES BİRİKİMLERİNİN ÖZEL SEKTÖR KREDİSİNE DÖNÜŞME İHTİMALİ ÜZERİNE…

4
 Bireylerin çalıştıkları dönem boyunca kazanmaya devam edeceği gelir, onun sürekli geliridir. Buna göre bireyler rasyonel karar alıcı ise, gelecekte bu gelirlerinin azalma olasılığına karşı özel tasarruflarını arttırır (Friedman’ın “Sürekli Gelir Hipotezi”). Devletin görevi de,...

TL DEĞER Mİ KAYBETTİ? YOKSA İÇ BORÇ STOKU MU ARTTI?

0
İç borç stoku artışı ile TL’nin yabancı paralar karşısındaki değer kaybı, ilk bakışta birbirinden bağımsız ekonomik olgular gibi algılanır. Ancak iç borçlanmanın en zayıf noktaları olan döviz ve faiz riskini minimize edemeyen borç yönetim...

BORÇ STOKU VE SERVİSİ ÜZERİNE..

0
Devletlerin harcamalarını finansmanda öncelikle başvurduğu vergi gelirlerinin çeşitli nedenlerle yetersizliği, borçlanma nedenlerinin başında gelir. Giderek daha sık başvurulan borçlanma, günümüzde artık daha olağan hale gelmiş bir gelir türüdür.Türkiye’de 2008 krizinin ilk yıllarında 274,8 milyar...

NE ZAMANDIR BORÇLUYUZ?

Ülkemizde her zaman önemini korumuş borç sorununun geçmişi, oldukça eski. Türkiye Cumhuriyeti günümüzde hala yüksek düzeyde seyreden borçlulukla, Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras kalan borç sayesinde tanışıyor. 1950’lerden itibaren de uygulanan ekonomi politikaları sonucu kamu açıkları...

KAMU BORÇ YÖNETİMİNDE BİLİNMEYENLERDEN BİLİNENLERE..

2
KAMU BORÇ YÖNETİMİNDE BİLİNMEYENLERDEN BİLİNENLERE..Borçlanmada alınacak kararlardan en önemlisi, borçlanmanın içeriden mi yoksa dışarıdan mı yapılacağıdır. İç borçlanma, yurtiçinde bir kaynak transferi olarak nitelendirilirken, dış borçlanma ülkeye borç miktarı kadar yeni bir kaynak transferidir....